GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem ÖZKÖK Bloomberg HT Finans Merkezi programında Açıl SEZEN’e konuk oldu. Programda son 5 yılda yaşanan kuraklığa vurgu yaparak, yaşanan olumsuz süreçte projelerin fizibilitesinin %50 azaldığını, konuyla ilgili Yetkili Makamlardan sistem kullanım bedelleriyle ilgili düzenlemeler konusunda destek beklediklerini ifade etti.

Programda Ülkemiz klima yükünün yerli ve milli Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Kaynaklı Enerji projeleriyle karşılanabileceğine, Türkiye’de yaklaşık 7 000 MW Güneş, 9 000 MW Rüzgar Santrali projelerinin faaliyette olduğunu belirten ÖZKÖK, Güneş projelerinde 55 000 MW kurulu gücünde olan Almanya’nın çok daha gerisinde olduğumu, Ülkemizde her yıl Güneşte 1000 MW’lık  Rüzgar projelerinde 1500 MW’lık kapasite artırımıyla dışa bağımlı enerji üretimimizin azaltılmasının enerji fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini belirtti. Ayrıca programda Ülkemizde Güneş ve Rüzgar projelerinin gelişimi için finansman ve altyapı sorunlarının hızla çözülmesi gerektiğini belirtti.