EPDK Tarafından Onaylanan ve 1 Mart 2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tarifelere ilişkin Kurul kararlarını aşağıda bulabilirsiniz. 

Bu kapsamda günlük 7 kWs düşük kademe limiti 8 kWs’e çıkarılmıştır. 
Ticarethaneler için 30 kWs’e kadar düşük tarife limiti uygulaması getirilmiştir.