Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar değişiklik yapılmış ve mesken abone grubu tanımında değişiklik yapan madde yürürlüğe girmiştir