YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE. DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bugünkü resmî gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
Değişikliğe göre 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bir fatura döneminde YEKDEM gelirinin YEK toplam bedelinden fazla olması durumunda, birinci fıkrada yer alan ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYOi), tarifesi düzenlenmeye tabi tüketiciler için uygulanmak üzere, ilgili tedarikçilerin uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak hesaplanır.”