-Hibrit Finansmanlarının yapılabilmesi için bankaların taleplerinin olduğuna, bu taleplerin kanuna, yönetmeliğe uygun olup olmadığına değil ise konu ile ilgili farklı formüllerle sorunların aşılabilir olup olmadığı aktarıldı.

-Hibritin kendi başına bir yatırım olmadığı amacının ana kaynağın verimini arttırmak olduğu belirtildi. Dolayısıyla kanun ve yönetmeliğin buna göre kurgulandığının altı çizildi.

-Yatırımcılar, farklı bir üretim modeli ve yatırım gerektiren bir konu olduğu için proje finansmanı mevcut bankalar dışında yeni bir banka ile yapılmak istendiğinde bunun farklı bir şirkette gerçekleştirilemediğini, lisansın ayrılamadığı için esnekliğin tam sağlanamadığını aktardılar.

-Şirketlere farklı finansman esnekliği sağlanacağı düşüncesi ile yatırımların (yine lisansa bağlı kılınarak) farklı bir şirket altında gerçekleştirme isteği dile getirildi.

-Bankalar, yabancı ve yerli bankaların ikna süreçlerinin santrallerin devreye girmesinde ek bir iş yükü yarattığından bahsedip çözüm olarak santrallerin hukuki alt yapısının ayrı bir tüzel kişide düzenlenebilmesin hem yatırımcı hem de bankalar açısından iyi sonuçlanacağını dile getirerek öneride bulundular. Ancak EPDK tarafından hibritin bağımsız bir tesis olarak görülmediği ve görülme olasılığının çok düşük olduğunun altı çizildi. Ayrı bir tüzel kişinin olması sistemin doğasına aykırı olduğu için şirketlerinde, lisanslarında ayrılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

-EPDK, bankalarında kabul etmesi durumunda yardımcı tesise sayaç konularak oradan üretilen elektrik miktarı bir dağıtım şirketi veya iletim şirketi vasıtasıyla ölçülüp bir tutanak ile üreticiye verilebileceği ve bu şekilde ana kaynaktan ve yardımcı kaynaktan üretilen elektrik ayrımının güvenilir bir kurum tarafından yapılmış olacağı iletilerek çözüm yolu sundu.

-Hibritten elde edilen elektrik gelirlerinin temlik edilmesi konusuna değinildi. Hibrit projeyi finanse eden bankaya EPİAŞ’ ın geliri temlik etmesi (gelirin kredi veren bazında bölünmesi) durumunda sorunun çözülebileceği ve bunun bankların diğer bankaları ikna etmesine(mevcut bankanın buna izin vermesine) bağlı olduğu belirtildi.

-Sonuç olarak, Yatırımcılar ve bankalar ayrı bir sayaç ile üretilen elektriğin okutulması çözümüne olumlu baktıklarını belirtti. Bununla birlikte EPDK, bu konu üzerinde teknik ekip ile çalışılacağını aktardı.