Sanayi tesisleri sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız santral kurabileceklerElektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ile sanayi ve tarımsal amaçlı tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız elektrik üretim yatırımı yapma imkanı getirildi.

Değişikliğe ilişkin kanun teklifi 5 Mart 2022 günü TBMM Genel Kurulunda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında kabul edildi.

Değişiklik ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler başlıklı 14’üncü maddesinin g bendi şu şekilde değiştirildi;

"g) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi"

Kaynak: YeşilEkonomi