10 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin usul ve esaslarda değişiklik yapılarak 25 kW olarak revize edilmiştir.