GÜYAD Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Deniz Katmer, ICCI 2022 "Yenilenebilir Enerjide Türkiye'nin Yol Haritası" oturumuna katıldı.