Yenilenebilir enerji teknolojileri yalnızca on yıl öncesinde, başta iklim değişikliği ile mücadele ve çevreye duyarlı üretim için konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedefiyle şekillenen daha özelleşmiş bir alana hitap etmekteydi. Günümüzde ise hem küresel enerji talebinin karşılanmasında, hem de çevresel olduğu gibi ekonomik sürdürülebilirliğin de sağlanmasında en uygulanabilir ve gerekli çözümler arasında görülmektedir.

Belgenin tamamına erişmek için tıklayınız....