"Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te Yapılmış Olan Değişiklikleri İçeren Dokümanın Eski Versiyon ile Karşılaştırması