Dünyadaki iklim değişikliği ve çevre kirliliğinde gelinen seviyede sorumlu unsurlardan biri olan elektrik enerjisindeki fosil yakıtların kullanılmasının azaltılabilmesi yenilenebilir enerjinin önemi artırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi üretimi üretim panellerinin küçülmesi ile birlikte yatırım maliyetlerinin giderek düşmesi sonucu güneş santrallarının sayılarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda giderek arttığı görülmektedir.
Raporun tamamı için tıklayınız