GÜYAD - BAU Yenilenebilir Enerji Mini MBA Programı - HESİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayen Enerji Genel Müdürü Fahrettin ARMAN - Hidroelektrik Enerji Sunumu

Enerji, çağdaş insan yaşantısının en temel ihtiyacıdır. Bu nedenle talep anında, yeter miktarda, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde arz edilmesi gerekmektedir.
Sunuma ulaşmak için tıklayınız...