GÜYAD ve PwC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen ‘Enerji Sektörü Özelinde Yatırım Teşvik Sistemindeki Güncel Gelişmeler’ başlıklı webcast’te konuşan PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Enerji Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Murat Çolakoğlu, elektrik tüketimiyle ilgili modellemelerde önümüzdeki dönemde yıllık yüzde 3’lük büyüme öngörüldüğünü, bunun büyük bir kısmının da yenilenebilir enerjide ve özellikle güneş enerjisi sektöründe gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı. Murat Çolakoğlu, Türkiye’de sanayicilerin de yenilenebilir enerji tarafında nasıl bir çıkış yapabileceklerini sorguladıklarını belirtirken, PwC Türkiye Dolaylı Vergi Hizmetleri Direktörü Yasemin Bekgöz de pandemi sonrası 2021 yılında 12.500’ün üzerinde teşvik belgesi düzenlendiğine, bunun da yaklaşık 300 milyar liralık yatırım ve 380 bin kişilik istihdam öngörüsü getirdiğine dikkat çekti. Bekgöz, 2019-2021 döneminde yenilenebilir enerji kaynaklarında alanında düzenlenen 1.750 yatırım teşvik belgesinin yüzde 87’sinin GES yatırımları için alındığını vurguladı.