Berke Aygün

Berke Aygün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, iş hayatına BOTAŞ Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak başladı. Çalışmalarına devam ederken Manchester Hukuk Fakültesinin ilk Türk öğrencisi olarak kabul aldı. Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim üzerine olan Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra BOTAŞ’a dönen Aygün, sırasıyla Müşavir Avukat, Hukuk Müşaviri ve I. Hukuk Müşaviri görevlerinde bulundu.

BOTAŞ’ta çalıştığı süre boyunca Zincir Proje, Mavi Akım, NABUCCO, Şah- Deniz, BTC, Galata Projesi, BO, BOT gibi birçok uluslararası ve ulusal projede enerji alım satım, servis sunum, alt yapı inşaat ve işletim ile bunların kredi anlaşmaları konusunda çalıştı.

Özel sektör çalışmalarına EGEGAZ ve ÇOLAKOĞLU GRUBU bünyesinde enerjiden sorumlu hukuk müşaviri olarak devam eden (2009-2015) Aygün; KUE, THS, MSA, PPA gibi doğal gaz ve elektrik alt yapı sistem mevzuatı ve anlaşmaları üzerinde çalışmalarda bulundu.

Bu çalışmaların yanı sıra PETFORM, DİVİD gibi sivil toplum örgütlerinde de çeşitli faaliyetlerde bulunan Aygün, EÜD’de de ÇOLAKOĞLU Grubunu temsilen Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. AB enerji Direktifleri, Türk Enerji mevzuat ve sözleşmeleri ile sürdürülebilir yatırım ikliminin nasıl olması gerektiği konularına hakim olan Sn. Aygün 2018 başından beri GÜYAD Genel Sekreterliğini sürdürmektedir.